Assistentiewoningen te Nieuwpoort

De 110 erkende assistentiewoningen zijn gesitueerd in het hart van Nieuwpoort, de stad die in de 12de eeuw werd gesticht door graaf Filips van den Elzas. De percelen kenden doorheen de tijd een wisselende bebouwing, eigen aan de dynamiek van een bruisende stad. 

Het plangebied wordt vandaag grotendeels ingenomen door het klooster van de Clarissen. Het betreft een wederopbouwklooster, opgetrokken na de Eerste Wereldoorlog op en met de resten van het klooster dat de Clarissen op deze plaats stichtten, midden 19de eeuw. De zusters betrokken hierbij een terrein waarop tot ca. 1797 een klooster van de Minderbroeders stond, afgebroken en verkocht op het einde van het Ancien Régime. Uit historische bronnen is gekend dat deze Minderbroeders (of Recoletten) zich op het einde van de 16de of het begin van de 17de eeuw in Nieuwpoort vestigden. Op basis van historische kaarten kan voorzichtig afgeleid worden dat de kloosterkerk van de Minderbroeders een west-oostelijke oriëntatie had, met een pandhof dat direct ten noorden aan de kerk paalde, maar diepgaander historisch onderzoek is nodig of hierover uitsluitsel te brengen.
Het project gaat uit van een filosofie die eigen is aan de geschiedenis van de site: als slotklooster, het contemplatieve, gesloten naar de buitenwereld toe, gericht op een openheid in de omsloten binnenruimte;
Langs de Recolettenstraat wordt het huidige uitzicht en straatbeeld vrijwel volledig behouden: integraal behoud van de linkerwoning (met interieurverbouwing naar hedendaagse normen), behoud van de kloostervleugel en het dakvlak aan straatzijde, behoud van de kapel. 
Naar de tuinzijde toe wordt vooral naar nieuwbouw overgegaan. Zowel de poort van het huidig klooster als de poort van de kapel vormen de nieuwe hoofdingang van het project. Het project wordt een open project, gericht naar de tuin, een gesloten project, gericht naar de straat. De poort blijft overdag openstaan en zal door het doorzicht naar de parktuin een opening zijn zowel voor bewoners, bezoekers als voor toevallige passanten. In deze ruimte bevindt zich de woonassistent, die u verwelkomt en u persoonlijk begeleid in het project. Op de kop van de kapel worden de huidige garages en hoogspanningscabine afgebroken zodat dit de toegang wordt tot de gemeenschappelijke functies, de inrit van de ondergrondse parking en de approach tot de parktuin. Alle gemeenschappelijke functies (cafetaria/restaurant, wellness, kiné, kapper) bevinden zich vertikaal boven elkaar. Ter hoogte van de afbraak wordt de gevel, die momenteel bestaat uit een patchwork van metselwerk volledig vernieuwd met behoud van bestaande bakstenen, die gerecupeerd worden ter plaatse. Een nieuwe hedendaagse toevoeging op deze plaats is mogelijk. Er is rekening gehouden met het kapelgebouw en de zijgevel. De huidige zijpuntgevel wordt behouden, o.m. met de drie lancetvensternissen in de geveltop. Deze plaats wordt de toegang tot de semi-publieke ruimte, en is dus op een esthetische, respectvolle en architecturaal kwalitatieve manier uitgewerkt.

more
/