Assistentiewoningen te Vichte

Op de voormalige bedrijfssite Bekaert Textiles in het centrum van Vichte worden in dit bouwproject assistentiewoningen met gemeenschappelijke binnenruimtes en de aanleg van private en publieke buitenruimtes voorzien.

Er worden 4 bouwvolumes voorzien, van telkens drie bouwlagen hoog (t.o.v. referentiepeil Vichteplaats) geschakeld rond een centrale dreef. De wegenis in dit project faciliteert door de plaatsing van een noord-zuid gerichte interne wegenis een toekomstige zuidelijke uitbreiding.
Het bouwproject is een inbreiding van een open gebied op een strategische kernlocatie in het centrum van Vichte.

De assistentiewoningen zijn bestemd om bewoond te worden door een of twee (minder)valide 65-plussers, die zelfstandig wensen te wonen, maar facultatief een beroep willen doen op bepaalde zorgdiensten. Deze woningen verhogen het huidige beperkte aanbod aan aangepaste huisvesting voor senioren in de (deel)gemeente. Het bijhorende restaurant zal opengesteld worden voor de bevolking van Vichte en omgeving.
Dit bouwprogramma is verenigbaar met de kernlocatie in de kern van Vichte, de omliggende bebouwing en realiseert op een gepaste manier de verdichting van Vichte.

De bovengrondse en ondergrondse parkeerplaatsen zijn bereikbaar via de Beukenhofstraat. De inrit naar de ondergrondse garage is gesitueerd ter hoogte van een centrale dreef. Doorgaand autoverkeer is op de site onmogelijk. Voor voetgangers en fietsers is een doorsteek met trappenpartij voorzien naar de Vichteplaats.

Door de wijze van inplanting van de bouwvolumes, kleur- en materiaalgebruik, raamopeningen, situering leefruimtes, ontsluiting van de woningen via opengewerkte galerijen… wordt vorm gegeven aan een binnengebied met centrale dreef en omliggende open groene ruimtes. De architectuur is hedendaags, het kleurgebruik sober. Door de wijze van schakelen en ontsluiten ontstaat een intieme woonomgeving, met voldoende garantie voor sociale controle.

Alle woningen beschikken over een privé-tuin op het gelijkvloers en terrassen op de verdiepingen. De zone tussen de bouwvolumes in wordt als publieke ruimte uitgewerkt.

De privacy ten opzichte van de Beukenhofstraat wordt gerespecteerd door enerzijds voldoende afstand te houden ten opzichte van de perceelsgrenzen en anderzijds door het 3,00m nivoverschil tussen het bouwproject en de omliggende omgeving. De gelijkvloerse teruggetrokken donkere bakstenen sokkel is voor de omliggende bewoner niet zichtbaar en de achtergelegen tuintjes aan zijde Beukenhofstraat worden aan het zicht onttrokken zonder de privacy omwonenden te schenden. Op de 2 bovenliggende verdiepingen worden de terrassen afwisselend naar het collectieve binnenplein en naar de omgeving gericht, waardoor de inkijk vanuit de leeffuncties gekoppeld aan de terrassen minimaal is. Het derde verdiep wordt opnieuw teruggetrokken uitgevoerd in donker metselwerk.
De tussenliggende verdiepingen worden voorzien in wit pleisterwerk op isolatie.

Het bouwvolume wordt op deze manier van de grond getild, zodanig dat het binnenplein een deel doorloopt onder het gebouw en de volumes met hun 4 verdiepingen overkomen als zwevende volumes met slechts 2 verdiepingen omvattende.

De volumes worden telkens ontsloten via het centrale binnengebied en de gemeenschappelijke galerijen worden telkens langs de zijde van het binnengebied gebracht. De afscherming van de galerij wordt voorzien in afwisselend brede bepleisterde kolomwanden en smalle omkleedde kolommen. Hiertussen wordt een glazen balustrade voorzien met daarachter een open metalen borstwering.

more
/