Assistentiewoningen te Deinze

Heb je het bouwproces ook onze blog gevolgd?

Het nieuwbouwproject is centraal gelegen in Deinze centrum met prachtig zicht op de Leie.

Het kleinschalig wonen uit zich in 39 seniorenflats waar ouderen ‘zelfstandig’ kunnen wonen. Het voorziet daarnaast in een gemeenschapsruimte (cafetaria, welness ) , 30 overdekte parkeerplaatsen en een omgeven parktuin voor de bewoners en de buurt.

Qua vorm en uitzicht vormt het gebouw een open, speels en niet monoliet karakter, door de in- en uitspringende gedeeltes ten opzichte van het gevelvlak. Uitgangspunt hierbij is de integratie in de bestaande lage bouwmorfologie van de Guido Gezellelaan.

Door de situering van de gemeenschapsruimte (cafetaria) op het niveau van de Guido Gezellelaan en een fietsenlift om het nivoverschil tussen Guido Gezellelaan en Leiedam op te vangen wordt een knooppunt gevormd met het stadscentrum Deinze.

Iedere bewoner krijgt zijn eigen gepersonaliseerde inkom en een al dan niet overdekt terras. Doordat elke bewoner naast zijn eigen leefruimte ook een stukje buitenruimte kan personaliseren, vergroot de kans dat hij zich ook thuis gaat voelen. Tevens vormen deze buitenruimtes die een uitbreiding zijn van het interieur, een schakel tussen de omgeving en de binnenruimte. Vanuit deze geborgen positie kan de oudere de wereld rondom hem ontdekken en vooral genieten van het ‘wonen in het groen’.

De combinatie van een zwarte sokkel in metselwerk en een witte bepleisterde bovenbouw versterken het idee van het opnemen van het gebouw in zijn omgeving. Door het verspringen van de gevelvlakken ten opzichte van elkaar en het voorzien van in-en uitspringende terrassen wordt een levendig gevelbeeld gevormd en het idee van gesloten naar open bebouwing binnen éénzelfde volume versterkt.

Lees meer op onze blog! of bekijk het project op www.leiedam.be!


more
/