Lievehof

Als interieurarchitect is SheCi.be de koperbegeleider van het woonproject Lievehof in Gent. Het woonproject "Lievehof", gelegen op de hoek Sint-Antoniuskaai, Kolveniers- gang en Meelstraat, ligt op een uitzonderlijke plek in de stad Gent. De 40 appartementen werden telkens als een unieke totaalinrichting ingericht naar de wensen van de koper.

De Sint-Antoniuskaai bevindt zich op een strategische locatie tussen het historische stadscentrum en de Rabotwijk. De Rabotwijk kent een nieuw elan met de komst van het nieuwe Gerechtsgebouw, het Jeugdontmoetings- centrum, en het Rabotpark met de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over het Verbindingskanaal. Deze wijk zal in de komende jaren verder gerenoveerd worden met ontwikkelingen op de Gasmetersite en Nieuwe Molens. Ook werd bekendgemaakt dat de omstreden sociale woontorens aan het Rabot vanaf 2012 in verschillende fases worden gesloopt en vervangen door nieuwe wooneenheden met lagere volumes.

De site is gelegen op wandelafstand van het Gentse winkel- en culturele centrum via het Prinsenhof en Lievekaai. 'Het Patershol', de verkeersvrije restaurantbuurt, ligt op minder dan 5 minuten stappen. Het woonproject grenst eveneens aan de fietsroutes die de aansluiting maken tussen het noorden van de Stad Gent via de nieuwe fietsbrug over de Nieuwe Vaart, en het stadscentrum in zuidelijke richting.

De huidige site gelegen aan de Kolveniersgang, Sint-Antoniuskaai en Meelstraat getuigen van een waardevol verleden van de stad Gent: de textielindustrie die in de 19de eeuw opgang maakte rond het voormalige rangeerstation Rabot en het Lievekanaal, met statige fabrieks- panden, directeurswoningen en arbeiderswijken als nog zichtbare restanten van dit industriële verleden.

De prenten van de vroegere papierfabriek 'Usine Pol Madou' getuigen van een typisch fabrieksgeheel, met een pragmatisch samenstel van volumes en bouwhoogtes, afgewerkt met enkele verfijnde gevels en afgezoomd door een publiek domein gedragen door de Lieve en het Lievekanaal.

Na het wegvallen van de textielnijverheid en het in onbruik raken van het vormingsstation aan het Rabot, werd het Lievekanaal gedempt en werden de fabrieksgebouwen begin jaren '80 ingenomen door de verffabriek Lippens. De industriële activiteiten in deze verffabriek werden aangehouden tot september 2008.


more
/